• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека

Бібліотека

Завітайте до нашої бібліотеки!

План роботи шкільної бібліотеки

Глинянського НВК

3аходи

Тиждень/місяць

Відповідальні

1.Організація книжкових фондів: облік, бібліотечно-бібліографічна класифікація художньої літератури, підручників, дидактичного матеріалу, розподіл фондів для видачі українською, російською та іноземною мовами.

1 - 08

Бібліотека

2. Здійснення бібліографічного опису книг та

журналів, їх бібліотечне оформлення

1-08

Бібліотека

3. Перевірка складання та ведення системи каталогів і картотек

II - 08

Бібліотека

4. Розташування книг, підручників, словників та

розробка системи роботи щодо їх збереження

II -08

Бібліотека

5. Підготовка довідки директору школи про стан та обсяг фондів

III - 08

Бібліотека

6. Розташування бібліотечних фондів за галузями

знань та напрямами професійної діяльності

(література педагогічна, психологічна, з питань

контролю та керівництва тощо)

III - 08

Бібліотека

7. Оформлення змін у бібліотечному фонді (облік

подарункових, загублених, замінених книг

тощо)

III - 08

Бібліотека

8. Організація системи видачі підручників

школярам (через кл.керівників)

ІV-08

Бібліотека;

Кл.керівники

9. Організація книжкових виставок, добір літератури до проведення першого уроку «Сто доріг – одна твоя»

IV -08

Виховна частина; бібліотека

10. Планування проведення масових бібліотечних свят для учнів школи на навчальний рік: “Посвята у читачі”, “Прощання з букварем” (для першокласників) тощо.

I -09

Бібліотека

11. Планування книжкових виставок, виставок-

презентацій

І-09

Бібліотека

12. Організація роботи з читацьким активом

бібліотеки. Організація бібліотечних куточків

в класних кімнатах.

I -09

Бібліотека

Кл. керівники

13. Складання каталогів для читачів різних вікових

груп та планування роботи з ними

II -09

Бібліотека

14. Складання тематики бесід з батьками з метою

реклами бібліотеки та з питань виховання в

учнів пошани до книги.

III - 09

Бібліотека

15. Організація конкурсу-огляду на краще збереження навчальних книг “Живи, книго!” та оформлення загальношкільного стенду і класних куточків

III - 09

Бібліотека

16. Організувати екскурсію до шкільної бібліотеки

учнів 1-х класів з метою ознайомлення.

ІІІ-09

Бібліотека

17. Організація поповнення бібліотеки подарунковими книгами в рамках акції “Моя улюблена книга — шкільній бібліотеці!”

III - 09

Бібліотека

18. Організація спільної роботи шкільної бібліотеки

з бібліотекою села

IІІ -09

Бібліотека

19. Створення кабінетних фондів зі списаних

підручників

IV - 09

Бібліотека

20. Проведення дня інформації “30 вересня

Всеукраїнський день бібліотек”

ІV- 09

Бібліотека

21.Робота з читачами за інтересами.

Індивідуальні бесіди та консультації.

Складання рекомендаційних списків літератури.

I- 10

Бібліотека

22. Організація роботи гуртка любителів поезії.

Випуск нової збірки дитячих поезій.

ІІ-10

III - 10

Бібліотека

23. Проведення рейдів по класах “Живи, книго!”

IV- 10

II -01

II -05

Бібліотека

24.Видання бюлетеня “Бібліографічний огляд

нової літератури”

І-11

Бібліотека

25. Проведення опитування учнів з питання:

“Ефективність роботи бібліотеки”

II- 11

Виховна частина Бібліотека

26. Оформлення передплати на періодичні видання

III- 11

Бібліотека

27. Списання застарілої та непридатної для

використання літератури

III- 11

Бібліотека

28. Планування та проведення місячника книги

„Книга — джерело знань”. Бібліотечні уроки.

IV- 11

Бібліотека

29. Підбиття підсумків аналізу читацької активності

учнів класів та підготовка до виступу на нараді

за участю директора школи

IV- 11

Бібліотека

30. Подання директору доповідної записки про

використання бібліотечного фонду

підручників.

І- 12

Бібліотека

31. Пропаганда краєзнавчої літератури. Складання рекомендаційних списків літератури про історію рідного краю.

II- 12

Бібліотека

32. Рейд по класах „Живи, книго!”, підбиття

підсумків першого туру конкурсу-огляду,

доведення їх до відома батьківських колективів

класів

ІІІ - 12

Бібліотека

33.Складання плану роботи бібліотеки під час зимових канікул та подання його на затвердження директору школи

III - 12

Бібліотека

34.Організація допомоги вчителям у підготовці до загальношкільних, районних предметних олімпіад

IV- 12

Бібліотека

35. Звіряння надходжень літератури за минулий рік з даними бухгалтерії школи (райво)

IV- 12

Бібліотека

36. Вивчення читацької активності учнів 5-9-х

класів. Підбиття підсумків.

Випуск бюлетеня

1-01

Бібліотека

37. Оформлення замовлення на кількість

підручників, яких не вистачає за планом на

наступний навчальний рік.

1-01

Виховна частина; бібліотека

38. Пропаганда нових книжкових надходжень

“Зупинись на хвилинку, подивись на новинку!”

II - 01

Бібліотека

39. Підготовка книги сумарного обліку

надходжень для перевірки директором школи

II -02

Бібліотека

40. Оформлення інформаційних куточків для

батьків . Виготовлення пам’яток з

рекомендаціями щодо організації домашнього

читання учнів.

III - 02

Бібліотека

41. Проведення конкурсу «Кращий читач року» та «Кращий читач Глинянсько НВК сстст..си.200202010»

III - 02

Бібліотека

42. Проведення тижня Шевченківської книги.

Оформлення виставки “Слава Шевченкова -

слава України”.

І -03

Бібліотека

43. Організація книжкових виставок, добір

літератури до проведення заходів , присвячених

визволення с.Глиняне від німецько -

фашистських загарбників

II -03

Бібліотека;

Виховна частина

44. Проведення тижня дитячої та юнацької книги .

ІІ - 03

Бібліотека

45. Підбиття підсумків другого туру конкурсу-

огляду “Живи, книго!”, ознайомлення батьків

учнів та колективу школи з ними

IV -03

Бібліотека

46. Складання і затвердження плану заходів

бібліотеки під час весняних канікул

IV - 03

Бібліотека

47. Надання директору школи інформації про

боржників бібліотеки

1-04

Бібліотека

48. Підбір літератури на допомогу у підготовці до

ДПА у 4 та 9 класах.

II -04

Бібліотека

49. Проведення свята для першокласників

«Прощання з Букварем»

ІІ-04

Бібліотека,

актив

50. Пропаганда літератури “Здорова дитини –

здорова нація”. Оформлення книжкової

виставки.

II -04

Бібліотека

51. Підготовка і проведення конкурсу знавців

художньої літератури. Літературні тижні.

ІІІ - 04

Бібліотека

52. Проведення загальношкільної лінійки

“Чорнобиль – трагедія людства”.

ІІІ - 04

Бібліотека

53. Оформлення замовлень на кількість

підручників, яких не вистачає, за планом на

наступний навчальний рік

1-05

Бібліотека

54. Доведення матеріалів зі збірників наказів

Міністерства освіти і науки України з питань

роботи з підручниками до відома педагогічних

працівників та батьків учнів

1-05

Бібліотека

55. Організація проведення виховних годин до Дня

матері. Підбір літератури. Свято «Мама –

найдорожче у світі слово»

II -05

Бібліотека

56. Підготовка до екзаменів. Підбір необхідної

літератури та посібників на допомогу учням під

час державної підсумкової атестації

III - 05

Бібліотека

57. Складання та подання на затвердження

директору графіка здачі учнями до бібліотеки

підручників та художньої літератури

III - 05

Бібліотека

58. Останній збір художньої та навчальної

літератури і подання директору школи

доповідної записки про боржників бібліотеки

серед випускників школи

1-06

Бібліотека

59. Підготовка списку рекомендованої літератури з

певних предметів для читання під час літніх

канікул

1-06

Бібліотека

60. Аналіз роботи бібліотеки за минулий

навчальний рік і складання плану роботи на

наступний рік

III - 06

Бібліотека

ІНСТРУКЦІЯ

з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

1. Загальні положення

Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи бібліотеки.

Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Наці­онального архівного фонду Украї­ни згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та ар­хівні установи». Інструкція поши­рюється на бібліотеки, що перебу­вають у сфері управління Міністер­ства культури і туризму України, управлінь (відділів) культури міс­цевих державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад.

До обліку бібліотечного фонду висуваються такі вимоги: повнота та достовірність облікової інформації; своєчасне відображення в облікових документах кожного факту надхо­дження і вибуття документів з фонду; узгодженість засобів і форм обліку.

2. Основні терміни і поняття

У цій Інструкції терміни вжи­ваються у такому значенні: бібліотечний фонд - упоряд­коване зібрання документів, які зберігаються в бібліотеці, а саме:

— книга - видання у вигляді блока скріплених у корінці арку­шів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім сторінок;

— брошура - книжкове ви­дання обсягом від чотирьох до со­рока восьми сторінок;

— аркушеве видання - ви­дання у вигляді одного чи декіль­кох аркушів друкованого матеріа­лу будь-якого формату без скріп­лення;

— буклет - видання у вигляді одного аркуша друкованого мате­ріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів;

— карткове видання - ви­дання у вигляді картки встановле­ного формату, надруковане на ма­теріалі підвищеної щільності;

— плакат - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування;

—поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандарт­ного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;

— журнал - періодичне ви­дання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого ма­теріалу встановленого формату в обкладинці або оправі;

— газета - періодичне видан­ня у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, призна­чене для широкого кола осіб, яке є джерелом письмової інформації про поточні події, пов'язані з вну­трішніми справами, міжнародними проблемами, політикою тощо;

— фонодокумент - аудіовізу­альний документ на стрічковому чи дисковому носії, який містить звукову інформацію;

— відеодокумент - аудіовізу­альний документ на стрічковому чи дисковому носії, який містить інформацію, зафіксовану за допо­могою відео-та звукозапису;

— кінодокумент - аудіові­зуальний документ на плівковому носії, що містить зафіксовані на ньому за допомогою кінематогра­фічної техніки предмети у вигляді послідовно розміщених фотогра­фічних зображень, а також може містити звукову інформацію;

— фотодокумент - аудіові­зуальний документ, що містить інформацію, зафіксовану на ньому за допомогою фотографічної тех­ніки; предмети у вигляді окремих фотозображень;

— документ на мікроформі - фотодокумент на плівковому чи іншому носієві, який для виго­товлення і використання потребує відповідного збільшення за допо­могою мікрографічної техніки;

— електронне видання - електронний документ (група електронних документів), який пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для розпо­всюдження в незмінному вигляді та має вихідні дані;

— безнадійна заборгова­ність - заборгованість користу­вача перед бібліотекою з докумен­тів, узятих ним у тимчасове корис­тування, щодо якої є впевненість про неповернення її боржником або за якою строк позовної дав­ності минув;

— вилучення документів із бібліотечного фонду - процес виключення зі складу бібліотечно­го фонду та зняття з обліку доку­ментів, які підлягають списанню;

— непрофільне видання - видання, яке не відповідає про­філю комплектування (тематико-типологічному плану комплекту­вання) конкретної бібліотеки;

— періодичне видання - се­рійне видання, що виходить через визначені проміжки часу з по­стійним для кожного року числом номерів (випусків), без повторів у змісті, однотипно оформленими, нумерованими і/або датованими випусками, під одним і тим самим заголовком;

— примірник одиниця об­ліку бібліотечного фонду, кожна окрема одиниця документа, яка включається до складу бібліотечного фонду або вибуває з нього;

— річний комплект - одини­ця обліку газет, сукупність номерів (випусків) газети за рік, наявних у фонді бібліотеки.

3. Об'єкти та одиниці обліку документів,

що знаходяться в бібліотечних фондах

3.1. Об'єктами обліку бібліо­течного фонду є:

3.1.1. Видання:

— книги, брошури;

— аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, пошто­ві картки;

— журнальні видання, газетні видання.

3.1.2. Аудіовізуальні доку­менти:

— фонодокументи;

— відеодокументи;

— кінодокументи;

— фотодокументи;

— документи на мікроформах.

3.1.3. Електронні видання.

3.2. Основними одиницями обліку всіх видів документів, які
включені до бібліотечного фонду (крім газет), є назва і примірник.

3.3. Основними одиницями об­ліку газет є річний комплект газе­ти та її назва (незалежно від зміни назви видання).

3.4. Самостійні видання, об'єднані в одній оправі (конво­лют), обліковуються як окремі примірники і окремі назви.

3.5. Додатки до друкованих документів (мали, атласи, табли­ці, покажчики до географічних назв, ноти, грамплатівки, плакати, оптичні диски і т. ін.), якщо вони не мають самостійного значення, окремо не обліковуються. Вони отримують інвентарний номер основного документа.

4. Порядок обліку книг і брошур

4.1. Облік книг і брошур поді­ляється на сумарний та індивіду­альний.

4.2. Сумарний облік книг і бро­шур здійснюють відділи комплек­тування бібліотек.

4.3. Сумарний облік здійсню­ється партіями на підставі супровідних документів (рахунок-фактура, опис, накладна, реєстр, акт і т. ін.).

4.4. Формою сумарного обліку є Книга сумарного обліку бібліотечно­го фонду.

4.5. В умовах централізованої бібліотечної системи ведеться за­гальна книга сумарного обліку на весь єдиний фонд та окремі книги обліку на фонди кожного струк­турного підрозділу центральної бібліотеки та бібліотек-філій, де містяться відомості про передачу документів до них із відділу комплектування і обробки.

4.6. Книга сумарного обліку бібліотечного фонду має три роз­діли: «Надходження до фонду», «Вибуття з фонду», «Підсумки руху фонду».

4.7. Після взяття книг та бро­шур на сумарний облік відділ комплектування передає супровід­ні документи на них до бухгалтерії бібліотеки.

4.8. Індивідуальний облік книг і брошур здійснюють від­діли комплектування та відділи-фондоутримувачі (бібліотеки - філії ЦБС).

4.9. Індивідуальний облік книг і брошур здійснюється шляхом присвоєння кожному примірнику інвентарного номера.

4.10. Формою ведення інди­відуального обліку книг і бро­шур є Інвентарна книг. Бібліотеки, які здійснюють індивідуальний облік бібліотечного фонду за іншими формами (обліковий ка­талог, описи тощо), мають пра­во зберегти існуючий порядок індивідуального обліку.

4.11. При взятті на індивіду­альний облік рідкісного чи цінно­го видання в Інвентарній книзі в графі «Примітка» робиться запис «РК» і вказуються особливості да­ного примірника.

4.12. Кожна книжка чи брошу­ра, що входить до серії, облікову­ється як окреме видання.

Кожна з брошур, виданих у складі видавничої папки (обкла­динки), обліковується як окреме видання.

5. Порядок обліку інших видань

5.1. Аркушеві картографічні видання обліковуються за прави­лами обліку книг.

5.2. Аркушеві видання, букле­ти, карткові видання, плакати, по­штові картки підлягають обліку. Відомості про них заносяться до Книги сумарного обліку бібліотеч­ного фонду (без зазначення ціни).

53. Груповий облік таких видань здійснюється в Картці обліку аркушевих видань.

5.4. Аркушеві видання, букле­ти, карткові видання, плакати, по­штові картки, придбані для забез­печення роботи бібліотеки, у т. ч. для її оформлення, до бібліотеч­ного фонду не включаються та не підлягають обліку.

5.5. Журнальні та газетні ви­дання підлягають обліку в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду. Записи до цієї книги про надходження газетних видань заносяться на підставі річного підсумкового акта приймання-здавання видань (без зазначення ціни). Записи про надходження журнальних видань заносяться щомісяця (без зазначення ціни).

5.6. Надходження журнальних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку журналів.

5.7. Надходження газетних ви­дань до бібліотеки фіксується у карт­ках обліку газет.

6. Порядок обліку аудіовізуальних документів

та електронних видань

6.1. Аудіовізуальні документи, електронні видання обліковуються
у відділі комплектування за прави­лами обліку книг.

6.2. Примірниками аудіовізу­альних документів є:

6.2.1. Фонодокументи:

— для грамплатівок, компакт-дисків - диск;

— для магнітних фонограм - котушка, касета, бобіна.

6.2.2.Відеодокументи - касе­та або диск.

6.2.3.Кінодокументи:

— для кінофільмів - бобіна;

— для діафільмів - рулон.

6.2.4. Фотодокументи - кадр.

6.2.5. Документи на мікроформах:

— для мікрофіш - фіша;

— для мікрофільмів – рулон

6.3. Примірником електронних видань є оптичний диск.

6.4. Комплект (альбом) аудіо­візуальних документів (грам- платівок, компакт-дисків, мікро­фільмів, діапозитивів і т. ін.) чи електронних видань, які об'єднані спільною назвою, обліковується як одна назва.

6.5. Діафільм обліковується як одна назва незалежно від кількості рулонів, які його складають.

6.6. Для індивідуального об­ліку аудіовізуальних документів та електронних видань заводиться окрема Інвентарна книга (аудіові­зуальні документи і електронні ви­дання).

6.7. З метою недопущення по­втору інвентарних номерів, які присвоюються книгам та аудіовізу­альним документам і електронним виданням, після запису інвентар­ного номера аудіовізуального до­кумента чи електронного видання через косу риску пишеться літера «А» (інв. номер/А).

6.8. Сумарний облік аудіові­зуальних документів та електрон­них видань здійснюється в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду.

Затверджено наказом Міністерства культури і туризму України

від 03.04.2007 р. № 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за № 530/13797

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок доставки, комплектування та облік

навчальної літератури

І. Доставка та розповсю­дження навчальної літератури

1. Відповідно до галузевої системи книгодоставки, ство­реної за рішенням колегії Мі­ністерства освіти України від 26.01.94 № 20/1-1-20, постачан­ня підручників для шкіл, про­фесійних та вищих навчальних закладів здійснюється до облас­них центрів, міст Києва і Севас­тополя через оптово-роздрібні підприємства: Харківське, Київське, Львівське, а також видавничо-торговельну фірму «Перун» (м. Ірпінь) і підприєм­ство «Освіта» (м. Вишневе).

2. В обласних центрах, містах Києві і Севастополі підручники надходять на адресу місцевих підприємств, з якими обласні (міські) управління освіти ма­ють угоди на доставку книг до навчальних закладів.

3. Розрахунки з підприєм­ствами за доставлену літературу до областей (міст Києва і Севас­тополя) здійснює Методично-видавничий центр організації випуску та доставки освітян­ської літератури. Розрахунки з підприємствами за доставлені підручники до навчальних за­кладів проводять обласні (місь­кі) управління освіти відповідно до укладених угод.

4. Після випуску підручника видавництво подає Методично-видавничому центру наряд-повідомлення із зазначенням автора, назви книги, класу, тира­жу, вартості одного примірника та кількості примірників в одній пачці. Після одержання наряду-повідомлення Методично-видавничий центр надсилає підприємству рознарядку на відван­таження підручників чи посіб­ників до областей. Розподіл книг між школами та профтехучили­щами проводиться за рознаряд­ками місцевих органів освіти, а між ВНЗ - за рознарядками Інституту системних досліджень освіти України. Вищеназваний Центр щомісяця інформує об­ласні (міські) управління освіти про випущені підручники на від­повідний навчальний рік та ви­ділену їм кількість.

5. Видані підручники до­ставляються підприємствами до обласних центрів, міст Києва і Севастополя не пізніше як через місяць після їх надходження на книжкові бази. До навчальних закладів надходять протягом 10-20 днів.

6. У супровідних докумен­тах на відвантажену літературу чітко зазначаються автор, назва підручника, клас, кількість при­мірників, що виділена відповід­ній області з поміткою «опла­чено» Методично-видавничим центром, кількість пачок та вар­тість одного примірника. Від­вантажені підручники відпуска­ються суворо за рознарядками тільки школам, професійним і вищим навчальним закладам. Методична і дидактична літера­тура закуповується для бібліотек цих закладів за рахунок місцево­го бюджету, інших доброчинних джерел фінансування.

7. Харківське, Київське і Львівське оптово-роздрібні підприємства, видавничо-торговельна фірма «Перун» та підприємство «Освіта» по­дають бухгалтерії Методично-видавничого центру до 10 числа поточного місяця звітні доку­менти про використання коштів, перерахованих їм на відванта­ження книг до областей. Після цього бухгалтерія у триденний термін перераховує підприєм­ствам аванс на виконання робіт у поточному місяці.

II. Комплектування та об­лік навчальної літератури

1. До бібліотечного фонду шкіл і профтехучилищ заклада­ються всі підручники і навчальні посібники (у тому числі пробні та експериментальні), а також словники, математичні таблиці, збірники задач і вправ, розмов­ники для учнів і вчителів, випу­щені державними і недержавни­ми видавництвами.

2. Не підлягають оприбутку­ванню окремі види навчальної літератури: зошити, календарі, програми, періодичні видання, брошурна та аркушна продукції тощо

3. Навчальна література, що закладається до бібліотечних фондів, друкується раз на чо­тири роки: у рік закладення до фондів 120 відсотків і через рік додрук 40 відсотків.

4. Деякі підручники, що вико­ристовуються у школі чи проф­техучилищі один-два рази на тиждень, можуть випускатися лише один раз на чотирирічний цикл фондування тиражем мен­ше 160 відсотків контингенту учнів.

5. Фінансування заходів, пов'язаних зі створенням, попов­ненням і використанням біб­ліотечних фондів шкільної літератури, здійснюється за ра­хунок державного бюджету і централізується Міністерством освіти. Ця література може та­кож закуповуватися до бібліо­тек шкіл, професійних та вищих навчальних закладів за рахунок місцевих бюджетів, спонсор­ських та інших добродійних джерел фінансування.

6. Бібліотечний підручниковий Фонд щорічно поповню­ється необхідними книгами, які використовуються не менше чотирьох років, облікується і зберігається окремо від фонду бібліотеки.

7. Облік бібліотечного фонду шкільних підручників повинен сприяти його збереженню, пра­вильному формуванню і вико­ристанню, відображати надхо­дження, вибуття, загальну кіль­кість і розподіл їх по класах.

8. Обліку підлягають усі види шкільних і вузівських підручни­ків, закладених до бібліотечного фонду, за винятком видань, не оприбуткованих бухгалтерією. До процесу обліку фонду відносяться: прийом, штемпелювання, реєстра­ція надходження, переміщення підручників, їх вибуття, а також підбиття підсумків щодо руху фонду і його переліку. Усі операції з обліку бібліотечного фонду здій­снюються бібліотекарем.

9. Облік підручників ведеться груповим способом і відобража­ється у «Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду шкільних підручників», а також у реєстраційній картотеці руху підручників на картках стан­дартного розміру. Карт­ки з коротким бібліографічним списком видань (автор, назва, видавництво) розставляються у картотеці по класах, а в них - за алфавітом назв підручників.

10. На титульному аркуші кожного примірника підручника над вихідними даними ставиться спеціальний штемпель, що вка­зує на назву і номер школи.

11. Перед початком навчаль­ного року бібліотекар - видає підручники вчителям початко­вих класів, класним керівникам 5-11-х класів на їхній окре­мий читацький формуляр із за­значенням автора, назви під­ручника, року видання, кіль­кості примірників. Одержавши підручники, учителі та класні керівники разом із бібліоте­карем мають вести їх облік, обов'язково відмічаючи стан збереження видань. (Педаго­гічна рада навчального закладу може внести зміни в цей пункт відповідно до встановленої у школі системи.)

12. Непридатні для користу­вання підручники списуються комісією, до складу якої входять директор школи або його за­ступник, бібліотекар, 1-2 учи­телі, працівник бухгалтерії, яка обслуговує школу. В акті на списання зазначається автор і назва підручника, рік видання, ціна, кількість примірників, що списуються, і сума. Кількість списаних за актом примірників підручників і залишена кількість реєструються у «Книзі сумарно­го обліку бібліотечного фонду шкільних підручників» і в «Ре­єстраційній картотеці руху під­ручників».

13. Списані згідно з актом підручники передаються до ор­ганізацій по заготівлі вторсировини. Кошти, одержані від зданих підручників, перерахову­ються на відповідний розрахун­ковий рахунок школи і можуть бути використані для придбан­ня необхідної навчальної, про­грамової художньої літератури та службових потреб бібліоте­ки. Окремі списані книги при необхідності передаються до навчальних кабінетів або ж ви­користовуються для ремонту ді­ючих підручників.

14. За організацію роботи щодо створення і своєчасного поповнення бібліотечного фон­ду шкільних підручників відпо­відає директор школи.

15. Безпосередню роботу з бібліотечним фондом підруч­ників у школі веде бібліотекар, а за його відсутності - інший працівник, призначений дирек­тором школи. Додаткова опла­та відповідальному за роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників проводиться відпо­відно до чинного законодавства.

16. Директор школи та його заступники, педагогічний і учнівський колективи проводять систематичну роботу щодо збе­реження бібліотечного фонду, організовують огляди-конкурси книг, гуртки палітурної справи з ремонту підручників тощо.

17. Бібліотекар школи при видачі підручників із бібліо­течного фонду для вступників до вищих навчальних закладів керується вимогами, встановле­ними педагогічною радою або батьківським комітетом відпо­відного навчального закладу.

18. Учні 1-11-х класів зобов'язані бережливо стави­тися до підручників і нести за них відповідальність. Якщо під­ручник загублено або зіпсовано учнем і використовувався він не більше одного року, то батьки сплачують його повну вартість, виходячи із діючого ціноутво­рення на період розрахунку за втрачений підручник. Якщо ж підручник використовувався більше одного року, то спла­чують п'ятдесят відсотків його вартості. Одержані кошти вно­сяться на розрахунковий рахунок школи і можуть бути використа­ні для поповнення бібліотечно­го фонду. В окремих випадках із дозволу директора школи за­мість загублених або зіпсованих підручників до бібліотеки може бути повернута рівноцінна на­вчальна чи художня література (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар). По­ вернуті книги взамін загублених реєструються у «Книзі обліку».

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

від 15.06.1995 р. № 119-217

Кiлькiсть переглядiв: 180